Sanly kesiji üçin wolfram karbid Plotter pyçagy

Material: 100% Wirgin wolfram karbidi
Görnüşleri:
16 × 17.2 × 2mm (L&R)
18.3 × 12 × 1.5mm (L&R)
20 × 16 × 2mm (L&R)
45 × 12 × 2mm (L&R)
45 × 14 × 2mm ((L&R)
45 × 16 × 2mm (L&R)
50 × 12 × 2mm (L&R)
60 × 18 × 2.1mm (L&R)
Bellik: Web sahypasynda görkezmedik görnüşlerimiziň köpüsi. Has giňişleýin maglumat üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Thewolfram karbid pyçagy“Chengdu Huaxin Cemented Carbide Co., Ltd.” tarapyndan öndürilen we satylanlar ýokary hilli öndürilýärsementlenen karbidýiti we çydamly materiallar.Çeýe materiallarda, kagyzda, gasynlanan, çal tagtada, içi boş tagtada, KT tagtasynda we bal arylarynda giňden ulanylýar., Deri, deri, mata we beýleki materiallar.Çeýe materiallaryň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýanyň önümleri daşary ýurda eksport edilýär.Önümleriň hili ajaýyp we müşderileriň gowy seslenmesine eýe boldy!

Volfram karbid pyçagynyň artykmaçlyklary:

>> 1.Gowulaşan çydamlylyk we könelişmek, adaty polatdan 600% gowy;
>> 2.Pyçagyň üýtgemegi sebäpli has ýokary öndürijilik we az wagt;
>> 3.Sürtülmäniň peselmegi sebäpli has arassa we has takyk kesişler;
>> 4.Çyzyk galyndylarynyň işe başlamagynyň we soňunyň azalmagy;
>> 5.Heatokary ýylylyk we ýokary tizlikli kesiş şertlerinde has gowy kesiş öndürijiligi.

HIP prosesi

Önümleriň ýok edilmeginiň başlangyjy boljak volfram karbidini gaýtadan işlemegiň tozan metallurgiýasynda inçe gözenek galar.
Bu ajaýyp gözenegi aýyrmak üçin HUAXIN CARBIDE HIP prosesi arkaly önüm öndürýär.
Bu amal ýokary temperaturada we basyşda öňe gidýär we önümiň ähli ýüzüne birmeňzeş basyş edýär.
Bu wagt inçe gözenek aýrylar we ýokary güýji ýokarlandyrmaga täsir edilerdi.Aşakdaky grafada görüp bilersiňiz.

Amal akymynyň diagrammasy

process flow diagram


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň