Dokma senagaty üçin karbid pyçaklary

Düşündiriş: POLYESTER STAPLE Süýümli kesmek üçin TUNGSTEN KARBID BLADE
Materiallar: Volfram karbidi
Karbid derejesi: YG10X / YG12X / YG13X


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
1. 100% gyz çig maldan ýasaldy.
2. Ultrafin däne ululyklary
3. Ösen enjamlar we amallar bilen öndürilýär
4. productshli önümler iş we ahyrky gözden geçirilýär
5. Durnuk we üznüksiz önümçilik ukyby

“Chengdu Huaxin Cemented Carbide Co., Ltd.” himiki süýümli pyçaklary öndürmekde ýöriteleşýär (Poliester ştapel süýümleri üçin esasy).Himiki süýümli pyçaklar ýokary berkligi bilen ýokary hilli wolfram karbid tozy ulanýar.Metal poroşok metallurgiýasy tarapyndan öndürilen sementlenen karbid pyçagy ýokary gatylyga we könelişme garşylygyna, gowy ýylylyga we poslama garşylygy bar.Biziň pyçagymyz bir gezeklik ylmy önümçilik işini kabul edýär, önümiň hyzmat ediş möhleti 10 esse köpelýär, hiç hili bökdençlik bolmaz, iş wagty azaldylýar we kesişiň arassa we gabyksyz bolmagyny üpjün ediň.Öndüren himiki süýümli pyçaklar müşderiler üçin önümçilik netijeliligini ep-esli ýokarlandyrdy!Volfram karbid himiki süýüm pyçaklary esasan himiki süýümi, dürli süýümi kesilen, aýna süýümi (kesilen), adam tarapyndan öndürilen süýümi kesmek, uglerod süýümi, kenep süýümi we ş.m. kesmek üçin ulanylýar.

Üçin umumy ölçeglerSüýüm kesiji pyçaklar

Harytlar

Umumy ululyklar LxWxH (mm)

1

64x12x0.9

2

74.5 × 15,6 × 0.88

3

95x19x0.9

4

117x17x0.9

5

117.5 × 15,7 × 0.884

6

118x19x1.4

7

135x19x1.4

8

135x19x0.9

9

140x19x0.9

10

140x19x1.4

11

150x19x1.4

12

153x19x1.4

13

155x19x1.4

14

170x19x1.2

15

170x19x0.9

16

193 × 18,9 × 0.88

Bellik:

Itemshli önümler esasy enjam öndürijileriniň tehniki aýratynlyklaryna (ölçeglerine, bahalaryna…) laýyklykda ýasalýar.Önümlerimiz Lummus, Barmag, Fleissner, Neumag, DM&E we başgalar üçin amatly.

Müşderileriň islegine görä öndürip bileris.Çyzgylaryňyzy ölçegler we material bahalary bilen iberip bilersiňiz, size iň gowy teklibimizi hödürlemekden hoşal bolarys!

 

CHENGDU HUAXIN CEMENTED CARBIDE CO., LTD, wolfram karbid önümlerini öndüriji we öndüriji, mysal üçin agaç işläp bejermek üçin karbid goýmak pyçaklary, temmäki üçin karbid tegelek pyçaklar we çilim süzgüç çybyklary üçin tegelek pyçaklar, üç sany deşikli pyçaklar. gaplamak, lenta, inçe film kesmek, dokma senagaty üçin süýüm kesiji pyçaklar we ş.m.

25 ýyldan gowrak ösüş bilen önümlerimiz ABŞ A, Russiýa, Günorta Amerika, Hindistan, Türkiýe, Päkistan, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport edildi. Ajaýyp hil we bäsdeşlik bahalary bilen, zähmet çekmek we jogapkärçilikli bolmak müşderilerimiz tarapyndan tassyklanýar .Täze müşderiler bilen täze işewür gatnaşyklar gurmak isleýäris.
Bu gün biziň bilen habarlaşyň we önümlerimizden ýokary hilli we hyzmatlardan peýdalanarsyňyz!

Bellik: Müşderiniň dizaýny üçin kabul ederliklidir


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň