Volfram Karbid himiki süýüm kesiji pyçaklar

Ady: Ştapel süýüm pyçagy / Himiki süýüm kesiji pyçaklar
Düşündiriş: V MARK; IV MARK
Ölçegler: 117.5 × 15,7 × 0.884mm-R1.6
74,6 × 15,7 × 0.884mm-R1.6
Bellik: Aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin senagat standart himiki süýümli pyçaklary we ýörite süýümli pyçaklary üpjün edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady:Ştapel süýümli pyçak/Himiki süýüm kesiji pyçaklar
Düşündiriş: V MARK; IV MARK
Ölçegler: 117.5 × 15,7 × 0.884mm-R1.6
74,6 × 15,7 × 0.884mm-R1.6
Bellik: Aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin senagat standart himiki süýümli pyçaklary we ýörite süýümli pyçaklary üpjün edýäris.

Materiallar: TUNGSTEN KARBID
Karbid derejesi: CH40X

Programma: himiki süýümleri we süýümli aýnany kesmek üçin
Dokma maşynlarynyň köpüsi üçin kostýum: Lumus, Barmag, Fleissner, Neumag, Zimmer, DM&E üçin esasy süýümli pyçaklar

Näme üçin esasy süýümi kesmek üçin wolfram karbid pyçaklary:

Himiki süýümleri kesmek pyçaklara gaty agyr talap edýär.Lumus, Barmag, Fleissner, Neumag ýa-da Zimmer ýaly iň häzirki zaman uly göwrümli maşynlaryň öndürijiligi birnäçe faktorlara bagly.Bularyň biri ulanylýan ştapel süýümli pyçaklaryň hili - we pyçakdan soň pyçakdan soň pyçak diýmekdir.Bu ýokary öndürijilikli programmada, ähli materiallar wolfram karbidi ulanylýar, müşderi bilen ýakyndan maslahatlaşandan soň saýlanýar.Diňe şu ýokary hilli ştapel süýümli pyçaklary ulanmak bilen, her süýümi birmeňzeş uzynlykda kesip, süýümli süýümleriň gutarmagynyň öňüni alyp bolýar.HUAXIN CARBIDE-den ştapel süýümli pyçaklar bu talaby kanagatlandyrýar we başgalar.

Üstünlikleri:

Poliester ştapel süýümlerini kesmek, ýokary hilli we netijeliligi bolan pyçaklary talap edýär.

“HUAXIN CARBIDE FIBER CUTTER BLADES”:
Uzak möhletli, yzygiderli ýitilik, Uzyn maşyn işleýär we pyçak üýtgemeleriniň wagtyny tygşytlaýar
Qualityokary hilli wolfram karbid materiallary, Arassa wolfram karbidini berk ulanyň, iň oňat berklik talaplaryna laýyk geliň
Blade geometriýalary kesilmeli süýümleriň görnüşine, süýümiň dolandyrylýan uzynlygyna we açylmagyna baglydyr
Çydamlylyk standartlaryny berjaý etmek;
Senagatda ulanylýan ähli standart kesiş maşynlary üçin amatly, ýokary öndürijilik
Processörite amal talaplaryňyza laýyklaşdyrylan hyzmat


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň