Biz bilen habarlaşyň

Satuw toparymyz bilen habarlaşyň
Biz sizden eşitmek isleýäris.Nädip kömek edip biljekdigimizi bize habar beriň.

Soraglara jogap bermäge we amallaryňyz üçin ajaýyp pyçagy almaga kömek edýäris.

Iş wagty azaltmak

Çalt gurşun wagtlary

Pyçak harçlamak üçin pul tygşytlaň

Omörite dizaýn

Salgysy

301 bushi obasy, buda ýoly, peng şäheri, şuangliu etraby. Çengdu şäheri

Telefon

86-28-85848475
86-18109062158

Whatsapp

86-18109062158

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň