Omörite ýasaldy

HUAXIN CARBIDE, wolfram karbidiniň tegelek pyçagyny, uzyn pyçagyny, dişli pyçagy we müşderileriň çyzgylaryna we talaplaryna laýyklykda düzülip bilinjek ýörite şekilli pyçaklary hünär taýdan öndürmek üçin öz gysyş we süzgüç ussahanalaryna eýedir.

Görnüşleri
HUAXIN CARBIDE kagyz, gasynlanan karton, plastmassa plýonka, temmäki, asbest kafel, elektron zynjyr tagtalary, dokma önümleri, gara metaldan ýasalan önümçilik we ş.m. dürli görnüşli φ20-φ350 volfram karbid tegelek pyçaklary öndürmekde ýöriteleşendir. .

Karbidiň pyçaklary himiki süýüm, temmäki, agaç ussalary, polat sim, keramika we ş.m.

Carörite şekilli karbid pyçaklary we maşyn pyçaklary, kagyz, çaphana, gaplaýyş pudaklarynda ulanylýan armatura kesiji we arka degirmen kesiji.

Üstünlikleri

Hardokary gatylyk, adatça 86-93 HRA;ajaýyp eşik garşylygy.
Gowy gyzgynlyk.
Precokary takyklyk we uzak hyzmat ömri.
Özbaşdaklaşdyrma
“Seton” müşderilere ýokary hilli we ýokary çykdajyly wolfram karbid seriýaly önümleri bilen üpjün edip, müşderileriň çyzgylaryna görä her dürli karbid pyçaklaryny gaýtadan işlemäge kömek edip biler.

15bb63bb_00