Lenta, inçe film pudagy üçin karbid pyçaklary

Göni 3 deşikli pyçak gaty wolfram karbidi / Lenta süýşüriji pyçak
Material: Volfram karbidi
Pyçak gatylygy: HRA90-92
Baha: mukdarlar bilen gepleşik geçiriň .Fabrika bahasy
Eltip bermek: “Express”, “Howa gatnawy” we ş.m.
Bir Stocka: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lenta süýşüriji pyçak esasan lentany kesýän maşynlarda aç-açan lentany, elektrik lentasyny, mata lentasyny, iki taraply lentany we her dürli ýörite lentany kesmek üçin ulanylýar.“Huaxin” -iň özboluşly pyçak gyrasy dizaýny we önümiň hili müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi.
Volfram Karbid pyçaklary / pyçaklary ýiti we çydamlylygy bilen meşhurdyr.Örän ýiti kesiş gurallary zerur bolan dürli önümçilik goşundylarynda ulanylyp bilner.Karbid pyçagy, meýilnama düzmek we gol ýasamak üçin şöhlelendiriji materiallary kesmek üçin örän amatlydyr.
Gaty wolfram karbidinden öndürilen we plastmassa önümçiliginde ulanmak üçin uýgunlaşdyrylan ýokary hilli senagat razor.Gaty we laminirlenen filmleri kesmek üçin amatly.Has inçe kesmek üçin, galyňlygy 0.10mm / 0.20mm / 0.30mm / 0.40mm we ş.m. 3 deşikli pyçaklary maslahat berýäris.

Heselimleýji lenta üçin goşa gyraly üç deşik kesýän pyçagyň artykmaçlyklary
1.Pyçak ýokary hilli wolfram karbidinden ýasalýar.Örän ýiti we materiallaryň köpüsini kesmek aňsat
2. Üç gezek öňdebaryjy tehnologiýa sebäpli gaty ýiti we islendik ýeri kesmek aňsat.
3.Pyçak ýokary güýç bilen HRA 90 bilen ýylylyk bilen işlenýär we has uzak ömri üpjün edýär.
4. Uzak ömri hyzmaty üçin kesilende köp wagt tygşytlaň
5.Biziň adaty zatlar üçin durnukly aksiýamyz bar, sargyt edip bilersiňiz

3 deşikli razor pyçaklar / Flim Slitting pyçak / Slitter pyçak aşakdaky ýaly kesmek üçin giňden ulanylýar:
Dokary dykyzlykly PE;
Stretch Film;
Poli karbonatlar;
Bellik aksiýasy;
Alýumin folga;
Metalllaşdyrylan film;
Pes dykyzlykly PE;
Laminatlar;
LLDPE;
Bilelikdäki film;

Umumy ululyklar:
43x22x0.1mm
43x22x0.15mm
43x22x0.2mm
43x22x0.3mm
43x22x0.4mm
43x22x0.5mm
60x22x0.2mm
60x22x0.3mm
60x22x0.4mm
80x22x0.2mm
Bellik: CHENGDU HUAXIN CEMENTED CARBIDE CO., LTD müşderiniň çyzgysyna ýa-da dizaýnyna görä dürli ýöriteleşdirilen pyçak hyzmatyny hödürläp biler.Takyk talaplaryňyza görä öndürilen pyçaklaryňyz gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önüm öndürip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň