Volfram karbid planlaýjy pyçaklar

Önümiň ady: Agaç işlemek - Volfram karbidini meýilleşdiriji pyçaklar

Materiallar: Gaty wolfram karbidi

Ölçegi (mm-de):

  • Adler planlaýjysy üçin 56 × 5.5 × 1,1 gaty karbid planlaýjy pyçaklar
  • 75.5 × 5.5 × 1.1
  • 80.5 × 5.9 × 1.2
  • 82 × 5.5 × 1.1

Sizehli ululyk sanawy barlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agaç işlemek üçin wolfram karbid planlaýjy pyçaklar

Gaty wolfram karbidi, stoluň üstünde we elinde göterilýän göçme meýilleşdirijileriň ähli meşhur markalaryna laýyk gelýän pyçaklar. Ajaýyp meýilleşdiriş hili we adaty pyçaklardan 20x uzyn ömri.

56 / 75.5 / 80.5 / 82mm ýa-da has uzyn kesiji blok we amatly gysgyç ulgamy bolan göçme elektrik planlaýjylary bilen ulanmak üçin niýetlenen gaty wolfram karbid planlaýjy pyçaklar.Pyçaklar ýokary hilli wolfram karbidinden öndürilip, agaçdan we adamdan ýasalan tagtalarda ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär.Pyçaklar plastmassa gapda 10 sany / paket bilen üpjün edilýär we uzak iş möhletini üpjün etmek üçin tersine.

Pyçaklar aşakda görkezilen meýilnamaçylar üçin amatly:

Aşakdaky maşynlara laýyk pyçaklar - AEG, BOSCH, Blacker & Decker, DeWalt, Draper, Elu, Fein, Felissatti, Haffner, Hitachi, HolzHer, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Nutool, Perles, Peugeot, Skil, Ryobi, Trend , Möjek / Kango we ş.m.

* Gara we deker meýilleşdiriji modeller - BD710, DN710, DN720, BD711, KW713, KW725, BD713, BD725.
* AEG meýilleşdiriji modeller - EH82, EH82-1, EH700, EH822, H750, H500, EH3-82, EH800, EH450.
* Bosch Planer modelleri - PHO2-82, PHO3-82, PHO3-82B, PHO100, PHO150, PHO200, PH300, PHO15-82, * PHO25-82, PHO30-82, 1592-9, GHO282, GHO31-82, GHO36- 82c.
* DeWalt Planer modelleri - DW677, DW678K, DW678EK, DW680K D26500, D26501
* Draýwer meýilleşdiriji modeli - P882
* Felisatti meýilleşdiriji modeli - TP282
* Haffner meýilleşdiriji modeli - FH224
* “Hitachi Planer” modelleri - P20V, P20SA.
* Holz-onuň meýilleşdiriji modelleri - 2321, 2321-S, 2322, 2223 (täze), 2121, 2330.
* Mafell meýilleşdiriji modeller - EHU82, MHU82, MHU82S, MHU82D.
* Metabo meýilleşdiriji modeller - hünärmen 4382, HO0882, HO8382.
* Nutool meýilleşdiriji modeli - NPT82
* Perles meýilleşdiriji modeli - SK82A
* Peugeot Planer modelleri - RA82CS, RA400, RA3 / 82.
* Ussat meýilleşdiriji modeller - 92H, 94H, 95H, 96H, 97H.
* Ryobi meýilleşdiriji modeller - L282, L-1835, L180.
* Möjek / Kango - 8108
* BAŞGA BAŞGA.

Aýratynlyklary:
Uzak ömür we aňsat tehniki hyzmat

Volfram gyrasy meýilleşdiriji pyçaklar

Planlaýjy pyçaklar stoluň ýokarsyna we elinde saklanýan, göçme meýilleşdirijilere laýyk gelýär

“Carbide Planer” pyçaklary tersine we bir gezek ulanylýar, 3-1 / 4 dýuým agaç işläp bejermek güýjini çalşyň.

Üstünlikleri:

Bir gezek ulanylýan planar pyçaklaryny ulanýan meýilleşdirijileriň ähli markalaryna laýyk gelýär.

Tersine - bir tarapy gödek bolanda olary öwüriň.

Inçe däne bilen ýokary derejeli karbidden öndürilip, aýnanyň hili gutarýar

Mümkin bolan iň ýiti, iň ýiti gyralary öndürmek üçin ýokary derejeli we uzak ömri üçin takyk ýer kesiş gyralary

Eltip bermek:

Biz öndüriji, ähli sargytlar adaty gurşun wagty bilen 20 gün öndürilýär. Ora-da aksiýa bar bolsa sargydyňyzy 5 iş gününiň içinde iberip bileris.Müşderi hyzmat toparymyz ähli maglumatlary berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň