Kobalt ýokary eriş nokady (1493 ° C) bolan gaty, ýalpyldawuk, çal metaldyr.

Kobalt ýokary eriş nokady (1493 ° C) bolan gaty, ýalpyldawuk, çal metal.Kobalt esasan himiki serişdeleri (58 göterim), gaz turbinaly pyçaklar we uçar hereketlendirijileri, ýörite polat, karbidler, göwher gurallary we magnitler öndürmekde ulanylýar.Häzirki wagta çenli kobaltyň iň köp öndürijisi DR Kongo (50% -den gowrak), ondan soň Russiýa (4%), Awstraliýa, Filippinler we Kuba bar.Kobalt gelejekleri London metal bir Exchangeasynda (LME) söwda etmek üçin elýeterlidir.Adaty aragatnaşyk 1 tonna ululykda.

Kobalt gelejekleri maý aýynda bir tonna derejesinden 80 000 dollardan ýokary bolup, 2018-nji ýylyň iýun aýyndan bäri iň ýokary we şu ýyl 16% ýokarlandy we elektrik ulagy pudagynyň isleginiň dowam etmegi bilen.Lityum-ion batareýalarynyň esasy elementi bolan Kobalt, zarýad berilýän batareýalaryň güýçli ösmeginden we elektrik ulaglaryna bolan uly islegi göz öňünde tutup energiýa saklamagyndan peýdalanýar.Üpjünçilik tarapynda, elektronika öndürýän islendik ýurt kobalt alyjy bolany üçin, kobalt önümçiligi öz çägine çykaryldy.Munuň üstesine, dünýädäki kobalt önümçiliginiň takmynan 4% -ini emele getirýän Russiýa, Ukrainany basyp almak üçin girizilen sanksiýalar, haryt üpjünçiligi baradaky aladalary güýçlendirdi.

 

“Trading Economics” global makro modellerine we analitikleriň garaşyşlaryna görä, “Kobalt” şu çärýegiň ahyryna çenli 83066.00 USD / MT-da söwda eder diýlip garaşylýar.Garaşýarys, 12 aýyň içinde 86346.00-da söwda etjekdigini çaklaýarys.


Iş wagty: 12-2022-nji maý